Title: Generování a potlačování jednoosých vibrací
Other Titles: Generating and suppressing one-dimensional vibrations
Authors: Shanahan, Gabriel
Advisor: Schlegel, Miloš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15255
Keywords: aktuátory;senzory;voice coil aktuátor (VCA);laserová triangulace;vibrace;elektromagnetismus;matematický model;simulační model;simulink;SimMechanics;regulátor;rekonstruktor stavu;stavový regulátor
Keywords in different language: actuators;sensors;voice coil actuator (VCA);laser triangulation;vibration;elektromagnetism;mathematical model;simulation model;Simulink;SimMechanics;controller;state observer;state controller
Abstract: V této práce se zabýváme generováním a potlačováním vibrací. Našim cílem je navrhnout řídící systém, který dokáže tlumit vibrace v jedné ose, spolu s vhodnou konstrukcí, na které takový regulátor otestovat. V první části se zabýváme volbou vhodných senzorů a aktuátoru, které budou tvořit testovací konstrukci. V další části sestavujeme matematický model konstrukce, podle kterého implementujeme tři simulační modely. Nakonec heuristicky navrhujeme dva lineární řídicí systémy, které porovnáme pomocí simulačních modelů. Bohužel, nebylo možné provést implementaci regulátoru na reálném systému.
Abstract in different language: In this thesis we concern ourselves with generating and supressing vibrations. Our aim is to design a control system capable of attenuating vibrations in one dimension, along with a suitable apparatus for testing purposes. We first deal with choosing satisfactory sensors and actuators, which will comprise the testing structure. We then set up a mathematical model for the apparatus and construct three simulation models. Finally we heuristically design two linear compensators, which are compared using the simulations models. Unfortunately, it was not possible to implement the controller on a real system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
Shanahan-v.pdfPosudek vedoucího práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Shanahan-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.