Title: Citlivostní analýza metod identifikace haplotypů
Other Titles: The sensitivity analysis of haplotype identification methods
Authors: Vonášek, Adam
Advisor: Houdová, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15258
Keywords: transplantace kostní dřeně;krvetvorné buňky;HLA;HLA typizace;alela;haplotyp;genotyp;Clarkův algoritmus;EM algoritmus
Keywords in different language: bone marrow transplantation;haematopoietic stem cells;HLA;HLA typing;allele;haplotype;genotype;Clark algorithm;EM algorithm
Abstract: Práce se zabývá citlivostní analýzou metod pro identifikaci haplotypů. V teoretické části jsou obsaženy základní poznatky o transplantaci krvetvorných buněk, reakcích imunitního systému na ni, informace o HLA ("Human leucocyte antigens") znacích, způsobech typizace HLA znaků, a teoretický rozbor metod identifikace haplotypů, tj. Clarkova, EM ("Expectation-Maximization") a Bayesova algoritmu. Praktická část je věnována implementaci dvou zvolených algoritmů v prostředí programovacího jazyka Java, jejich výsledkům a zhodnocení, co se týče předností a nedostatků, které jsme stanovili na základě implementace. Na konci práce se nachází výkladový slovník pojmů.
Abstract in different language: The work deals with a haplotype identification methods sensitivity analysis. A theoretical section should provide basic facts about haematopoietic stem cells transplantation, following reactions of immune system, HLA ("Human leucocyte antigens") types, methods for typing and a theoretical analysis of the haplotype identification methods, i.e. Clark, Expectation-Maximization and Bayes algorithm. A practical section focuses on two elected methods implementation using the computer programming language Java, results and an evaluation on advantages and disadvantages derived by the implementation. There is a monolingual dictionary at the end of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vonasek_15_5_2014.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Vonasek-v.pdfPosudek vedoucího práce3,93 MBAdobe PDFView/Open
Vonasek-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,44 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.