Název: Ovládací software pro regulátory průtoku
Další názvy: Control software for mass flow regulators
Autoři: Šíma, Karel
Vedoucí práce/školitel: Kuberský, Petr
Oponent: Kroupa, Michael
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15281
Klíčová slova: Sierra Instruments;kalorimetrický hmotnostní regulátor;SmatrTrak 100;SideTrak 840;C#;MCV;MVVM.
Klíčová slova v dalším jazyce: Sierra Instrumets;calorimetric mass controller;SmatrTrak 100;SideTrak 840;C#;MCV;MVVM.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky ovládání regulátorů průtoku od společnosti Sierra Instruments. V úvodu práce je popsán obecný princip činnosti hmotnostních regulátorů průtoku a jsou zde uvedeny základní parametry konkrétních přístrojů. Praktická část práce je zaměřena na návrh softwarového projektu a jeho následnou realizaci. Hlavním výstupem této práce je software v jazyce C# nad platformou MS .NET Framework 4.0., který byl naprogramovaný za účelem řízení regulátorů průtoku pro laboratorní použití.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on development of a software tool for mass flow controllers from Sierra Instruments Company. The first part of the thesis contains description of the operating principle of mass flow controllers and their technical parameters. In this part, electrical specifications and communication protocol were discussed. The main output of the thesis is the software project that was designed and subsequently programmed in programing language C# above the platform MS.NET Framework 4.0.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Sima-Karel.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058674_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058674_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058674_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15281

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.