Název: Tavidlové zbytky po pájení přetavením
Další názvy: Flux residues after reflow soldering
Autoři: Konvička, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Rendl, Karel
Oponent: Wirth, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15292
Klíčová slova: tavidlo;pájecí pasta;tavidlové zbytky;deska plošných spojů;povrchový izolační odpor;nečistota
Klíčová slova v dalším jazyce: flux;solder paste;flux residues;printed circuit boards;surface insulation resistance;contaminant
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tavidlových zbytků po pájení přetavením. První čás je zaměřena na problematiku pájecích past. Je zde vysvětleno, z čeho se pájecí pasta skládá a jakými způsoby se dá nanášet. V druhé části jsou popsána pájecí tavidla. Třetí část se věnuje defektům, které jsou způsobeny tavidlovými zbytky po procesu pájení. V další části je popsáno několik způsobů, jak lze čistit desky plošných spojů. V praktické části je popsán experiment, který je zaměřen na měření povrchového izolačního odporu desek plošných spojů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the problem of flux residue after reflow soldering. The first part deals with solder paste. There is a description of what the solder paste is made and in what ways can be applied. The second part describes the soldering flux. The third part deals with defects that are caused by flux residues after the soldering process. The next section describes several ways how to clean the printed circuit boards. The practical part describes the experiment that aims to measure surface insulation resistance of printed circuit boards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Tavidlove_zbytky_po_pajeni_pretavenim_Konvicka_Tomas.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058689_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058689_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058689_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.