Title: Využití termoelektrických jevů v elektrotechnice
Other Titles: The application of thermoelectric effects in electrical engineering
Authors: Marcel, Radek
Advisor: Krpal, Ondřej
Referee: Souček, Jakub
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15299
Keywords: termoelektrický jev;Seebeckův jev;Peltierův jev;termoelektrický článek;termočlánek;termoelektrický generátor;teplota;alternativní zdroj;odpadní teplo;sklízení energie
Keywords in different language: thermoelectric effect;Seebeck effect;Peltier effect;thermocouple;thermoelectric generator;temperature;alternative source;waste heat;energy harvesting
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématikou termoelektrických jevů a jejich přímou aplikací v elektrotechnice. Popisuje jejich historii a obsahuje rozbor základních pojmů jednotlivých jevů. Obsáhle pojednává o využití termoelektrických článků. Závěrem je prakticky navržena, zkonstruována a nasimulována aplikace termoelektrického generátoru pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla spalovacích motorů.
Abstract in different language: The submitted thesis deals with the theme of thermoelectric phenomena and their direct applications in electrical engineering. The work describes its history and includes an analysis of the basic terms of the individual effects. The thesis extensively discusses the use of thermocouples. Also the application of a thermoelectric generator is practically designed, constructed and simulated to produce electricity from waste heat of combustion engines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Radek MARCEL-Vyuziti termoelektrickych jevu v elektrotechnice.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
058699_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,62 kBAdobe PDFView/Open
058699_oponent.pdfPosudek oponenta práce418,39 kBAdobe PDFView/Open
058699_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce225,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.