Název: Využití termoelektrických jevů v elektrotechnice
Další názvy: The application of thermoelectric effects in electrical engineering
Autoři: Marcel, Radek
Vedoucí práce/školitel: Krpal, Ondřej
Oponent: Souček, Jakub
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15299
Klíčová slova: termoelektrický jev;Seebeckův jev;Peltierův jev;termoelektrický článek;termočlánek;termoelektrický generátor;teplota;alternativní zdroj;odpadní teplo;sklízení energie
Klíčová slova v dalším jazyce: thermoelectric effect;Seebeck effect;Peltier effect;thermocouple;thermoelectric generator;temperature;alternative source;waste heat;energy harvesting
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématikou termoelektrických jevů a jejich přímou aplikací v elektrotechnice. Popisuje jejich historii a obsahuje rozbor základních pojmů jednotlivých jevů. Obsáhle pojednává o využití termoelektrických článků. Závěrem je prakticky navržena, zkonstruována a nasimulována aplikace termoelektrického generátoru pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla spalovacích motorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis deals with the theme of thermoelectric phenomena and their direct applications in electrical engineering. The work describes its history and includes an analysis of the basic terms of the individual effects. The thesis extensively discusses the use of thermocouples. Also the application of a thermoelectric generator is practically designed, constructed and simulated to produce electricity from waste heat of combustion engines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Radek MARCEL-Vyuziti termoelektrickych jevu v elektrotechnice.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058699_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058699_oponent.pdfPosudek oponenta práce418,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058699_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce225,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.