Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková, Libuše
dc.contributor.authorBubnová, Pavlína
dc.date.accepted2014-05-20
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:25Z-
dc.date.available2012-01-18cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:25Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier49535
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15346
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřená na zkoumání ilustrací s ohledem na preference jejich výběru dětmi. V praktickém výzkumu, který je součástí této práce, bylo použito 23 souborů ilustrací vytvořených různými autory k jedné z nejznámějších klasik anglické dětské literatury Alenka v říši divů, kterou napsal Lewis Carrol. Výzkum je zaměřen na zjištění a ustanovení základních principů pro výběr ilustrací přitažlivých pro starší děti ve věku 15 18 let. Cílem bylo definovat všeobecná kritéria po vybírání ilustrací, která by pomohla dospělým lépe a se v tomto procesu orientovat. Výstupy z tohoto výzkumu mohou být obzvláště užitečné učitelům, kteří by rádi efektivněji používali ilustrované knihy jako autentické materiály ve výuce cizího jazyka. Základní hypotézou tohoto výzkumu bylo, že děti a dospělí vnímají odlišné ilustrace jako různě atraktivní. Také se předpokládalo, že děti vnímají některé ilustrace jako velmi přitažlivé a jiné ne. Součástí této práce je také shrnutí poznatků z jiných podobně zaměřených studií a jejich ověření v praktickém výzkumu. Závěry z těchto studií i zmíněná hypotéza se víceméně potvrdily. Děti opravdu upřednostňují ilustrace s určitými znaky před jinými. Volby ilustrací dospělými se ukázaly být překvapivě předvídavé a odpovídající těm dětským, přesto zde byly některé zásadní nesrovnalosti v tom, co děti preferují nejvíce. Z výzkumu vyplynulo několik zásadních kritérií, které by měli být při výběru ilustrací dodrženy. Velice důležitá je především technika a umělecká kvalita ilustrací. Obrázky by měly obsahově odpovídat psanému příběhu, být jasné a srozumitelné. Dále by neměly být popisné, ale raději dějové, kde se postavy hýbou, vyjadřují emoce a vzájemnou interakci. Barvy a tvary by neměly být příliš experimentální ani stylizované, přehnané a příliš vzdálené realitě. Příliš komplikované a chaotické nebo dokonce abstraktní obrázky také nejsou vůbec vhodné. Ilustrace jako součást knih mohou být efektivně využity například v procesu cizojazyčného vzdělávání. Děti je vnímají jako zábavné a vzrušující a zároveň jim mohou být v mnohem užitečné, a to dokonce i těm starším z nich. Pomáhají totiž vytvářet schéma neboli pre-koncept toho, o čem kniha je a při jejím čtení tak pomáhat jejímu porozumění a orientaci v textu. Autentické texty doprovázené ilustracemi jsou tak pro děti, které se učí cizí jazyk, mnohem srozumitelnější a také zábavnější. Navíc s ohledem na multimediální teorii, kdy využití více prostředků vnímání pomáhá účinnému přenosu informací a zapamatování, je vhodné zařadit právě i vizuální pomůcky jako ilustrace, aby proces učení byl co nejefektivnější.cs
dc.format46 s. (89 938 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdětics
dc.subjectilustracecs
dc.subjectliteraturacs
dc.titleIlustrátoři klasických děl anglické dětské literaturycs
dc.title.alternativeIllustrators of classics of English children's literatureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis research deals with examining illustrations in terms of children's preferences. For this purpose there were used 23 sets of pictures by various illustrators all of them made for one of the most famous classical pieces of English children's literature, Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carrol. The subjects of this research were predominantly older children 15 18 years old who participated in a questionnaire based investigation. There are also explained and practically examined the results of previous researches on corresponding issue. The hypothesis of the research which claimed that children prefer illustrations applying to certain criteria proved valid and the general rules of choosing illustrations for children are summarised at the end. These principles should be taken into account by adults that who participate in the process of creating or choosing illustrations for children. The conclusions of this research are especially meant to be exploited by teachers aiming to effectively use illustrated books as authentic inputs in foreign language education.en
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedillustrationen
dc.subject.translatedliteratureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Illustrators_of_classics_of_English_Children's_literature_Bubnova_Pavlina.pdfPlný text práce19,42 MBAdobe PDFView/Open
Bubnova V.pdfPosudek vedoucího práce707,88 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova O.pdfPosudek oponenta práce732,39 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova P.pdfPrůběh obhajoby práce352,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.