Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková, Libuše
dc.contributor.authorKajerová, Lenka
dc.date.accepted2014-08-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:26Z-
dc.date.available2013-10-03cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:26Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier49706
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15348
dc.description.abstractHlavním tématem této diplomové práce je efektivní řízení třídy jeho hlavní části a strategie pro efektivní řízení třídy. Tato práce obsahuje čtyři části: teoretickou část, metody, výsledky a komentáře a implikace. V teoretické části je popsán termín efektivní řízení třídy, jeho hlavní části a zároveň i strategie pro efektivní řízení třídy. Metodická část se zabývá použitými metodami a nástroji, které byly během výzkumu použity. Samotná výzkumná část je rozdělena dvou částí. Dotazníky a jejich analýza tvoří první část. Druhou část pak výsledky deníku, který byl psán v průběhu hodin anglického jazyka na 13. Základní škole v Plzni. Implikace pro výuku jazyků, omezení výzkumu a návrhy na další výzkum jsou popsány na konci práce.cs
dc.format57 s. (87 425 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectřízení třídycs
dc.subjectučitelcs
dc.subjectstudentcs
dc.subjectpravidlacs
dc.subjectchovánícs
dc.subjectuspořádání třídycs
dc.titleStrategie pro efektivní řízení třídycs
dc.title.alternativeClassroom Management and Strategies for Effective Classroom Managementen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the term classroom management, its most important parts and strategies for effective classroom management. This thesis is divided into four parts: theoretical background, methods, results and commentaries and implications. In the theoretical background, the term classroom management and its most important parts are discussed. In methods, research methods and tools which were used in the research part are described. The research part is divided into two sections. First, questionnaires and its analyses are described. Second, the results of the personal teaching diary, which was taken during English lessons at the 13th Elementary school in Pilsen, are discussed. The overall results of both research parts are accompanied. Finally, implications for language teaching, limitations of the research and suggestions for further research are discussed at the end of this thesis.en
dc.subject.translatedclassroom managementen
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedlearneren
dc.subject.translatedrulesen
dc.subject.translatedbehaviouren
dc.subject.translatedclassroom layouten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kajerova Lenka.pdfPlný text práce922,29 kBAdobe PDFView/Open
Kajerova V.pdfPosudek vedoucího práce684,65 kBAdobe PDFView/Open
Kajerova O.pdfPosudek oponenta práce664,1 kBAdobe PDFView/Open
Kajerova P.pdfPrůběh obhajoby práce296,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.