Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková, Libuše
dc.contributor.authorKohutová, Šárka
dc.date.accepted2014-05-20
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:31Z-
dc.date.available2012-12-11cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:31Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier55170
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15361
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje pohádky jako literární žánr, především zvířecí pohádky. Praktická část je zaměřena na podrobnou analýzu typického chování a charakteristických znaků zvířat vystupujících v klasických pohádkách jako hlavní postavy. Dále se výzkum zabývá dětským vnímáním pohádek a jejich schopností popsat vystupující zvířecí postavy.cs
dc.format38 s. (90 287 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklasické pohádkycs
dc.subjectzvířecí pohádkycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectvýzkumcs
dc.titleZvířata jako hlavní postavy v klasických pohádkáchcs
dc.title.alternativeAnimals as the main characters in classic fairy talesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis describes fairy tales as a literary genre, particularly animal fairy tales. The practical part focuses on a detailed analysis of the typical behaviour and characteristic features of chosen fairy-tale animals. The research also deals with the children´s perception of fairy tales and their ability to describe animal characters in them.en
dc.subject.translatedclassic fairy talesen
dc.subject.translatedanimal fairy talesen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedresearchen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Sarka Kohutova.pdfPlný text práce568,22 kBAdobe PDFView/Open
Kohutova V.pdfPosudek vedoucího práce688,39 kBAdobe PDFView/Open
Konutova O.pdfPosudek oponenta práce797,25 kBAdobe PDFView/Open
Kohutova P.pdfPrůběh obhajoby práce363,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.