Title: Víceúrovňové měniče
Other Titles: Multilevel converters
Authors: Pilný, Ondřej
Advisor: Drábek, Pavel
Referee: Fořt, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15383
Keywords: víceúrovňový měnič;víceúrovňový měnič s upínacími diodami;víceúrovňový měnič s plovoucími kapacitami;pulzně šířková modulace;PWM
Keywords in different language: multilevel converter;diode clamped multilevel converter;flying capacitor multilevel converter;pulse width modulation;PWM
Abstract: Cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře se základními topologiemi víceúrovňových měničů a následnou simulací dvou vybraných. Popisovanými topologiemi jsou kaskádní víceúrovňové měniče, víceúrovňové měniče s upínacími diodami, víceúrovňové měniče s plovoucími kondenzátory a v neposlední řadě modulární víceúrovňové měniče (M2LC). Dále diplomová práce obsahuje výsledky simulací provedených s tříúrovňovým měničem s upínacími diodami a tříúrovňovým měničem s plovoucími kapacitami. U simulace tříúrovňového měniče s upínacími diodami byla provedena analýza obsahu vyšších harmonických ve výstupním fázovém napětí zátěže v závislosti na použité pulzně šířkové modulaci. Pomocí vytvořených simulací v programu Matlab/Simulink a nadstavbové knihovny PLECS byly simulovány vybrané dynamické jevy jako například rozběh, skoková změna zátěže, skoková změna napájecího napětí a náhlý výpadek napájecího napětí.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to introduce readers to basic topologies of multilevel converters and simulation of two selected converters. The described topologies are cascade multilevel converters , diode clamped multilevel converters, flying capacitor multilevel converter and at last a modular multilevel converter ( M2LC ). This work introduce the results of simulations performed with the three-level diode clamped converters and three-level flying capacitor converters. In three-level diode clamped converters simulation is analyzed content of harmonics in the load output phase voltage depending on the pulse width modulation. Using the generated simulation in Matlab/Simulink and extension library PLECS are simulated selected events such as acceleration, dynamic load change, dynamic change of voltage supply and the sudden failure of voltage supply.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viceurovnove_menice-Ondrej_Pilny.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
058717_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,95 kBAdobe PDFView/Open
058717_oponent.pdfPosudek oponenta práce427,02 kBAdobe PDFView/Open
058717_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.