Title: Problematika multiplayerových her na platformě Android
Other Titles: The problematics of multiplayer games on Android platform
Authors: Sutr, Matěj
Advisor: Pešička, Ladislav
Referee: Potužák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17895
Keywords: android;multiplayer;multiplayerová hra;mobilní síť;real-time;přenos dat;herní data;fyzikální svět
Keywords in different language: android;multiplayer;multiplayer game;mobile network;real-time;data transfer;game data;physics
Abstract: Cílem této práce je prozkoumání možností multiplayerových her na platformě Android. Teoretická část se zabývá popisem základních atributů takových her, jejich odlišností oproti hrám na PC a možnostem pro přenos herních dat. Následující část práce se věnuje komunikačním protokolům používaným v multiplayerových hrách a možnostem implementace knihoven fyzikálního světa. Výstupem práce je aplikace FavRacer - akční realtimová závodní hra z pohledu shora. Na té je v závěru práce analyzována a měřena použitelnost v různých podmínkách síťového připojení.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to explore possibilities for multiplayer games on the Android platform. The theoretical part describes the basic attributes of these games, the differences compared to PC games, and the ability to transfer game data. The following part is devoted to the communication protocols used in multiplayer games and the possibilities of implementing physics library. The outcome of this work is the application FavRacer - top down view real-time action racing game. The applicability is analyzed and measured in various conditions of the network connection at the end of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A12N0090P.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0090Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce552,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0090Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce780,36 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0090Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce224,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.