Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel, Miloš
dc.contributor.authorHrabě, Michael
dc.date.accepted2015-08-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:39:01Z-
dc.date.available2014-11-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:39:01Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-08-18
dc.identifier63959
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17910
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navržení zpětnovazebního algoritmu stabilizace polohy rotoru pro reálný systém magnetických ložisek v axiálním směru. K tomu je nutné vytvořit matematický model pro reálný systém, který tvoří dvě soustavy magnetických ložisek s permanentními magnety, hřídel, elektromotor a akční člen VCA. Hřídel je otáčena elektromotorem ve středu dvou soustav magnetických ložisek. Mezi hřídelí a soustavou magnetických ložisek je vzduchová mezera, a proto nedochází k doteku mezi plochami. VCA slouží ke stabilizaci polohy hřídele v axiálním směru. Funkčnost a vlastnosti navrženého řízení a matematického modelu jsou ověřeny simulací.cs
dc.format32 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmagnetická ložiskacs
dc.subjectzpětnovazební algoritmuscs
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjectsoustava permanentních magnetůcs
dc.subjectvcacs
dc.titleŘídicí systém pro magnetická ložiska s permanentními magnetycs
dc.title.alternativeMagnetic Bearing Control System Using Permanent Magnetsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to design a feedback algorithm for the rotor stabilization of a real system with magnetic bearings in an axial direction. For this purpose a mathematical model of the real system is created. The mathematical model consists of two systems of permanent magnetic bearings, a drive shaft, an electric motor and VCA. The electric motor rotates the drive shaft in the middle of two systems of permanent magnetic bearings. There is an air gap between the magnetic bearings and drive shaft; therefore, these two components are contact-free with no friction. VCA stabilizes the drive shaft in an axial direction. The control design and the mathematical model are verified by a simulation.en
dc.subject.translatedmagnetic bearingsen
dc.subject.translatedfeedback algorithmen
dc.subject.translatedsystem of permanent magnetic bearingsen
dc.subject.translatedvcaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce775,92 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hrabe-v.pdfPosudek vedoucího práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hrabe-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,38 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.