Title: Řízení kalibračního tunelu tlakových sond
Other Titles: Control of pressure probes calibration tunnel
Authors: Kanta, Lukáš
Advisor: Liška, Jindřich
Referee: Chaluš, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17949
Keywords: aerodynamický kalibrační tunel;pneumatická sonda;kalibrace;identifikace;regulace;LabView;MATLAB
Keywords in different language: calibration wind tunnel;pneumatic probe;calibration;identification;control;LabView;MATLAB
Abstract: Diplomová práce se věnuje řízení aerodynamického kalibračního tunelu pro kalibraci pneumatických sond používaného ve společnosti DOOSAN Škoda Power s. r. o. Tyto sondy se v průmyslu běžně používají pro měření proudění páry v turbínách. Za účelem kalibrace pneumatických sond se v rámci této diplomové práce vyvíjí řídicí aplikace, která bude automaticky provádět inicializaci parametrů, řízení otáček kalibračního tunelu, řízení výstupní rychlosti PID regulátorem a monitoring provozních veličin tunelu. Navržená řídicí aplikace bude otestována a získaná data následně vyhodnocena.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with control of the aerodynamic calibration tunnel for the calibration of pneumatic probes used by DOOSAN Škoda Power s. r. o. The probes are commonly used in the industry for steam flow measurement in turbines. For calibration of the pneumatic probes, the control application is being developed which consists of automatic parameters initialization, speed control of the calibration tunnel, output rate control with PID controller and monitoring the operation variables of the calibration tunnel. The developed application will be tested and consequently the measured data will be analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lukas_Kanta.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kanta-v.pdfPosudek vedoucího práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Kanta-o.pdfPosudek oponenta práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kanta-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,38 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.