Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrandner, Marek
dc.contributor.authorJůzová, Barbora
dc.contributor.refereeKopincová, Hana
dc.date.accepted2015-06-17
dc.date.accessioned2016-03-15T08:39:56Z
dc.date.available2014-10-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:39:56Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-20
dc.identifier63442
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17964
dc.description.abstractTato práce se zabývá vybranými problémy z oblasti numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic a jejich aplikací na zpracování obrazu. Hlavní náplní je odvození některých numerických schémat, jejich implementace a porovnání výsledků s existujícími přístupy jiných technických oborů.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectparciální diferenciální rovnicecs
dc.subjectnumerické metodycs
dc.subjectmetoda typu upwindcs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectfiltracecs
dc.subjectprůměrovánícs
dc.subjectgradientní operátorycs
dc.subjectCannyho detektorcs
dc.subjectLaplaceův operátorcs
dc.subjectSobelův filtrcs
dc.subjectšumcs
dc.subjectrozmazánícs
dc.subjectoptimalizační úloha s totální variacícs
dc.subjectregularizacecs
dc.titleNávrh, implementace a rozbor vybraných metod pro řešení evolučních parciálních diferenciálních rovniccs
dc.title.alternativeDesign, computer implementation and analysis of selected methods for solution of evolutionary partial differential equationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with selected problems from the area of numerical solution of partial differential equations and their applications to image processing. The main focus is to derive some numerical schemes, their implementation and results comparison with existing approaches of other technical disciplines.en
dc.subject.translatedpartial differential equationsen
dc.subject.translatednumerical methodsen
dc.subject.translatedupwind methoden
dc.subject.translatedimage processingen
dc.subject.translatedfilteringen
dc.subject.translatedaveragingen
dc.subject.translatedgradient operatorsen
dc.subject.translatedCanny edge detectoren
dc.subject.translatedLaplace operatoren
dc.subject.translatedSobel operatoren
dc.subject.translatednoiseen
dc.subject.translatedblurringen
dc.subject.translatedvariation optimization problemen
dc.subject.translatedregularizationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Juzova.pdfPlný text práce8,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Juzlova.pdfPosudek vedoucího práce124,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Juzova.pdfPosudek oponenta práce198,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Juzova.pdfPrůběh obhajoby práce32,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.