Title: Kinetická schémata pro řešení parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu
Other Titles: Kinetic schemes for solving hyperbolic partial differential equations
Authors: Lochová, Alexandra
Advisor: Brandner, Marek
Referee: Kopincová, Hana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17970
Keywords: parciální diferenciální rovnice;hyperbolické systémy;entropie;zákony zachování;Maxwellova-Boltzmannova rovnice;metoda bgk
Keywords in different language: partial differential equations;hyperbolic systems;entropy;conservation laws;Maxwell-Boltzmann equation;BGK method
Abstract: Diplomová práce se zabývá několika kinetickými schématy založenými na Boltzmannově rovnici. Především je zaměřena na kinetické schéma typu BGK a to jak pro nelineární případ Burgersovu rovnici, tak i na lineární případ, zařazený z důvodu analýzy stability. Výhodou těchto schémat je to, že konvergují k limitním vazkým řešením i ve více dimenzích. Práce je doplněna řadou numerických experimentů. V budoucnu by bylo vhodné provést další experimenty pro numerická řešení právě ve více prostorových dimenzích.
Abstract in different language: This thesis deals with some kinetic schemes based on the Boltzmann equation. The thesis focuses mainly on the kinetic scheme of BGK type, both for the non-linear case (Burgers equation) and the linear advection case (for the purpose of stability analysis). An advantage of these schemes is their convergence to limit viscosity solutions in the multidimensional case. The thesis is completed with the series of numerical experiments. In the future, it would be also appropriate and recommended to make numerical experiments in the multidimensional case.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Lochova.pdfPosudek vedoucího práce139,22 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Lochova.pdfPosudek oponenta práce183,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Lochova.pdfPrůběh obhajoby práce70,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.