Title: Vliv velkých sportovních akcí na akciové trhy
Other Titles: Impact of Major Sporting Events on Stock Markets
Authors: Štejrová, Lucie
Advisor: Marek, Patrice
Referee: Šedivá, Blanka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17975
Keywords: akciové trhy;indexy;akcie;investice;obchodní model;sportovní události
Keywords in different language: stock markets;indices;stocks;investment;investment model;sporting events
Abstract: Cílem této práce je zjistit, jestli existuje prokazatelný vliv významných sportovních akcí na akciové trhy. Zkoumané sportovní události jsou: FIFA World Cup, UEFA Euro a Olympijské hry. Jejich možný vliv je zkoumán zvlášť pro akciové trhy zúčastněných zemí a pro akcie společností sponzorujících tyto sportovní události. V práci je použito více způsobů analýzy včetně statistického testování. Práce popisuje také vytvoření obchodního modelu pro investici do akcií podle získaných výsledků a následné ověření modelu na historických datech.
Abstract in different language: The aim of this work is to determine whether major sporting events have a significant influence on the stock markets. The sporting events examined are: FIFA World Cup, UEFA European Championship, and the Olympic Games. The influence of these events is separately evaluated for the stock markets of the host and participating countries and for the stocks of sponsor companies. The work combines multiple analytic methods, including statistical tests. The work also describes the construction of an investment model based on the results of the analysis; the model is then fitted to historical data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A13N0025P.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Stejrova.pdfPosudek vedoucího práce207,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Stejrova.pdfPosudek oponenta práce156,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Stejrova.pdfPrůběh obhajoby práce32,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.