Title: Implementace paralelního algoritmu pro hledání optimální cesty závislé na čase
Other Titles: Implementation of parallel algorithm for time-dependent shortest path search
Authors: Kolovský, František
Advisor: Ježek, Jan
Referee: Kolingerová, Ivana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17988
Keywords: Apache Spark;nejkratší cesta;časová závislost;distribuované prostředí;MapReduce;graf
Keywords in different language: graph;Apache Spark;shortest path;distributed environment;MapReduce
Abstract: Tato práce řeší problém hledání nejkratší cesty v silniční síti, kde doba průjezdu úsekem závisí na čase, konkrétně problém volby doby výjezdu pro dosažení nejkratšího času cesty. Cílem této práce je vyvinout a implementovat paralelní algoritmus. Zaměřil jsem se na algoritmus pro distribuované prostředí na bázi modelu MapReduce. Práce představuje MapReduce algoritmus pracující ve spojitém čase a založený na LCA (Label Corecting Algorithm), který byl implementován v prostředí Apache Spark za pomocí nástavby GraphX určené pro grafové analýzy. Jako graf byla použita silniční síť z OSM a transportní funkce byly vygenerovány náhodně. Byl navržen a implementován paralelní algoritmus se složitostí O(n^2) a dobrou škálovatelností. Dále byly provedeny výkonnostní testy, které ukázaly, že vyvinutý algoritmus je vhodný pro velmi velké grafy (které se nevejdou do paměti jednoho počítače), protože režie distribuovaného systému u malých grafů tvoří velké procento výpočetního času.
Abstract in different language: This article deals with time-dependent shortest path problem. Concretely article is solving min-cost one-to-all problem. The intention of the article is implementation parallel algorithm for distributed environment based on MapReduce. Article presents MapReduce algorithm, which works in continues time. The algorithm is based on LCA (Label Correcting Algorithm), which was implementing in Apache Spark environment using GraphX framework. Route network was used like input graph. Final algorithm has complexity O(n^2) and has good scalability. They were made performance tests. Developed algorithm is suitable for large graphs. In small graphs distributed system spend a lot of time distributing data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kolovsky.pdfPlný text práce547,31 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Kolovsky.pdfPosudek vedoucího práce128,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Kolovsky.pdfPosudek oponenta práce82,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Kolovsky.pdfPrůběh obhajoby práce43,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.