Title: Role místních akčních skupin v rozvoji venkovských regionů
Other Titles: The role of the local action groups dealing with the local regional development
Authors: Hofman, Petr
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Kopp, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18032
Keywords: místní akční skupina;leader;region
Keywords in different language: local action group;leader;region
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na posouzení role místních akčních skupin v rozvoji venkovských regionů. Role byla zjišťována pomocí analýzy čtyř vybraných místních akčních skupin, které sídlí v Plzeňském kraji. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá všeobecnými informacemi o venkovských regionech a místních akčních skupinách, zejména o metodě LEADER. Praktická část obsahuje případové studie, ve kterých jsou popsány důležité informace o vybraných místních akčních skupinách. Součástí práce jsou grafy a tabulky, kde jsou znázorněny jednotlivé ukazatele. Vybrané místní akční skupiny jsou mezi sebou porovnávány na základě ukazatelů a splnění hlavních cílů, které si stanovily při tvorbě strategického plánu na období 2007 2013. Výsledkem práce je posouzení vlivu vybraných místních akčních skupin na venkovské regiony.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with the comparison of the tasks of regional groups dealing with the regional rural development. The role was determinated by analysis of 4 selected local action groups in Pilsen Region. The Thesis includes a theoretical and a practical section. The theoretical part deals with general information about rural regions and local action groups especially about LEADER method. The practical part includes the case studies in which important information about selected local action groups are described. The Thesis also contains graphs and tables that show particular indicators. The selected local action groups are compared with each other based on indicators and accomplishment of the main goals which were determined in the formation of strategic plan for period 2007 2013. The impact assesment of the selected local action groups on rural areas is the result of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HofmanBP_KGE.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hofman-p.vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Hofman - p.oponenta.PDFPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hofman.PDFPrůběh obhajoby práce388,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.