Title: Projekt - Multifunkční dům Plzeň - Bolevec
Other Titles: Project - Multifunctional building Pilsen - Bolevec
Authors: Zicho, Matěj
Advisor: Boháč, František
Referee: Kesl, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18081
Keywords: multifunkční objekt;železobeton;architektonický návrh;statický výpočet;harmonogram.
Keywords in different language: multifunctional building;reinforced concrete;architectonic proposal;static calculation;time schedule.
Abstract: Zaměřením diplomové práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu Multifunkčního objektu Plzeň - Bolevec. Diplomová práce obsahuje technický popis stavby, návrh a statické posouzení hlavních nosných konstrukcí, tepelné posouzení obalových konstrukcí a porovnání variantního řešení střešních konstrukcí a hlavního konstrukčního systému z cenového a časového hlediska.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at processing of project documentation for a building permit for a new multifunctional building construction in Pilsen - Bolevec. The thesis contains technical description of building, the draft and static assessment of the main load-bearing structures, thermal assessment of a building and the comparison with the alternative solution of the roof covering and the main structural system according to prize and time aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Matej Zicho.pdfPlný text práce16,99 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zicho_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zicho_oponent.pdfPosudek oponenta práce428,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zicho_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce196,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.