Title: Variantní řešení zastřešení víceúčelové sportovní haly
Other Titles: The variant solutions for the roof structures of multipurpose sport hall
Authors: Halík, Jakub
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Novák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18084
Keywords: dřevo;ocel;plnostěnný obloukový vazník;dřevěný příhradový vazník;výkresová část
Keywords in different language: wood;steel;curved girder;wood truss girder;drawing section
Abstract: Diplomová práce se zabývá variantním řešením zastřešení víceúčelové sportovní haly. Předmětem této práce je zpracování rozdílných konstrukčních variant, u kterých je proveden návrh, posouzení a jejich zhodnocení včetně vzájemného porovnání. Návrhy dimenzí jednotlivých prvků byly provedeny na základě výpočtového modelu v programu Scia Engineer.
Abstract in different language: Dissertation describes variant solutions for roof structures of multipurpose sport hall. Dissertation includes different types of roof structures with design, static appraisals, drawing section and their comparison. The design is based on computer model created in Scia Engineer software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VARIANTNI RESENI ZASTRESENI VICEUCELOVE SPORTOVNI HALY.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Halik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Halik_oponent.pdfPosudek oponenta práce846,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Halik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce237,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.