Název: Účastníci řízení
Další názvy: The Participants of a proceeding
Autoři: Čorbová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Zahradníková, Radka
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18091
Klíčová slova: účastníci řízení;subjekty civilního procesu;sporné řízení;nesporné řízení;hlavní a vedlejší intervence;přistoupení;záměna;procesní nástupnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: the participants of a proceeding;subjects of the civil procedure;contentious proceedings;non-contentious proceedings;major and minor interventions;an accession;a substitution and the process of succession
Abstrakt: Téma mé diplomové práce je "Účastníci řízení". Tato práce specifikuje účastníky řízení jako subjekty civilního procesu, kteří se domáhají svých práv a povinnosti. Představuji nezbytnou součást soudního řízení. Tato práce specifikuje, kdo může být a kdo je nositelem práv a povinností. Vymezuje, kdo je způsobily samostatně vystupovat a jednat před soudem. Zbylé kapitoly se zabývají hlavní a vedlejší intervencí, jejich definováním a hlavním rozdíly. Dále se v práci vymezuje pojem přistoupení, záměna a procesní nástupnictví. Cílem práce bylo definovat účastníky řízení. Jsou hlavním pilířem soudních řízení. Bez účastníků řízení by neexistovalo soudní řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is "The Participants of a proceeding". This thesis specifies the participants of a proceeding as subjects of the civil procedure who claim their rights and obligations. They constitute a necessary part of the court proceedings. This thesis specifies who can be and who is the holder of the rights and duties. There are defined who is eligible for acting independently before the court. The remaining chapters deal with major and minor interventions, their definition and the main differences. Further the thesis circumscribes the term of an accession, a substitution and the process of succession. The aim of the thesis was to define the participant of the proceeding. They are the main subject of the judicial proceedings. Without the participants there would likely be no court procedure at all.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - UCASTNICI RIZENI.pdfPlný text práce412,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Corbova.pdfPosudek vedoucího práce669,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Corbova.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Corbova.pdfPrůběh obhajoby práce283,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18091

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.