Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka, Jindřich
dc.contributor.authorGoetz, Lukáš
dc.contributor.refereePtáček, Petr
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:20Z-
dc.date.available2014-03-26cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:20Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier60975
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18105
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje vypořádání společného jmění manželů podle nové občanského zákoníku. Rekodifikace občanského práva přinesla celou řadu změn do našeho právního řádu. Cílem této práce je zdůraznit tyto změny na konkrétních institutech vypořádání společného jmění manželů. Vymezuje konkrétní okolnosti vedoucí k vypořádání společného jmění manželů a jeho předmět. Detailněji se zaměřuje na definování jednotlivých způsobů vypořádání. Těmi jsou: dohoda manželů, soudní vypořádání a zákonná domněnka vypořádání. Práci uzavírám porovnáním staré a nové úpravy vypořádání.cs
dc.format78 s. (138 168 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectspolečné jměnícs
dc.subjectvypořádánícs
dc.subjectrekodifikacecs
dc.titleVypořádání společného jmění manželů podle nového občanského zákoníkucs
dc.title.alternativeSettlement of community property of spouses in new civil codeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis describes settlement of community property of spouses in the new civil code. Recodification of civil law brought many changes in our legal structure. Goal of this work is to emphasize these changes on specific institutes in settlement of community property of spouses. This work selects individual circumstances that cause termination of community property and describes the object of community property. This thesis also defines in detail every method of settlement. Those are: agreement,judiciary ruling and legal presumption. In the end there is comparison between the previous civil code and current one.en
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedcommunity propertyen
dc.subject.translatedsettlementen
dc.subject.translatedrecodificationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-LukasGoetz.pdfPlný text práce849,64 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Goetz.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Goetz.pdfPosudek oponenta práce983,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Goetz.pdfPrůběh obhajoby práce284,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.