Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka, Jindřichcs
dc.contributor.authorKhůnová, Karolínacs
dc.contributor.refereeKalný, Miroslavcs
dc.date.accepted2015-05-21cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:21Z-
dc.date.available2014-03-26cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:21Z-
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-03-31cs
dc.identifier60978cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18108-
dc.description.abstractSmluvní pokuta je velmi důležitý právní institut v oblasti soukromého práva. Na začátku práce jsou zmíněny základní pojmy, které jsou se smluvní pokutou spjaty. Druhá kapitola je o postavení smluvní pokuty v římském právu a v zákonech 19. a 20. století platných na území českého státu. V následující kapitole jsou probrány formální a obsahové náležitosti smluvní pokuty. Ve čtvrté kapitole se práce zaměřuje na soudní moderaci. V závěrečných kapitolách je probrána akcesorita smluvní pokuty a v souvislosti s tím i postoupení pohledávky, také splatnost a promlčení smluvní pokuty a nakonec i vztah smluvní pokuty a úroku z prodlení.cs
dc.format66cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsmluvní pokutacs
dc.subjectutvrzení dluhucs
dc.subjectakcesoritacs
dc.subjectsoudní moderacecs
dc.subjectnáhrada škodycs
dc.subjectpromlčenícs
dc.subjectpostoupení pohledávkycs
dc.subjectdobré mravycs
dc.subjectneúměrné zkrácenícs
dc.titleSmluvní pokutacs
dc.title.alternativeThe contractual penaltyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe Contractual penalty represents a high profile instrument for securing any type of obligation. In the beginning of the thesis are mentioned the essential concepts connected to the contractual penalty The second charter analyzes the position of the contractual penalty in Roman law and in legal acts of the 19th and 20th century which were in force on Czech state territory. The following chapter provides information on the formal and content requirements of the contractual penalty. In the fourth chapter the thesis provides informations on judicial moderation. In the final chapters accessory of contractual penalty and in connection to it undergoing of indebtedness, maturity and limitation of contractual penalty and relation of contractual penalty and interest form overdue are addressed.en
dc.subject.translatedcontractual penaltyen
dc.subject.translateddebt affirmationen
dc.subject.translatedaccessoryen
dc.subject.translatedjudicial moderationen
dc.subject.translateddamage compensationen
dc.subject.translatedlimitation of timeen
dc.subject.translatedassignment of receivablesen
dc.subject.translatedcode of ethicsen
dc.subject.translateddisproportionate shorteningen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SMLUVNI POKUTA - K. Khunova.pdfPlný text práce447,81 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Khunova.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Khunova.pdfPosudek oponenta práce929,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Khunova.pdfPrůběh obhajoby práce287,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.