Název: Nesporá řízení po přijetí zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních
Další názvy: Non-contentious Proceedings under the Law No. 292/2013 Coll. On Special Proceedings
Autoři: Bakajsa, Martin
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Kapitánová, Blanka
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18114
Klíčová slova: zákon č. 292/2013 sb. o zvláštních řízeních soudních;zvláštní řízení;nesporné řízení;občanské právo procesní;civilní proces;rekodifikace soukromého práva;občanské právo
Klíčová slova v dalším jazyce: special proceedings;non-contentious proceedings;act no. 292/2013 coll. on special judicial proceedings;civil proceedings law;recodification;civil law
Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku nesporných řízení po přijetí zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. V první části práce jsou rozebírány obecné znaky nesporných řízení. Další část práce je zaměřena na rozbor obecných ustanovení zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. V poslední část práce je věnována zvláštním řízením, jenž vznikla v návaznosti na věcné změny občanského práva, zavedené v důsledku rekodifikace soukromého práva.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis aims to special proceedings. The structure of the thesis follows from the description of non-contentious proceedings characteristics to general interpretation of the SPJ general provisions and analysis of particular special proceedings. The first part of the thesis is dealing with general characteristics of non-contentious proceedings that differentiate them from contentious proceedings according to the CPP. Furthermore the thesis is looking at the details of the general provisions §1-§30 of the SPJ that create the procedural framework of the special proceedings. With regard to the chosen topic, the thesis focuses only on those special proceedings that were adopted as a result of recodification of the Civil Code. In other words the main focus are the proceedings that had not been known to the civil proceedings law prior to the recodification.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakajsa-diplomova prace.pdfPlný text práce917,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Bakajsa.pdfPosudek vedoucího práce632,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Bakajsa.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Bakajsa.pdfPrůběh obhajoby práce265,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.