Název: Právní úprava zajištění a utvrzení dluhů
Další názvy: Legislation of the securing and affirmation of debt
Autoři: Cibulková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Spurný, Radek
Oponent: Kalný, Miroslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18120
Klíčová slova: závazky;zajištění dluhu;utvrzení dluhu
Klíčová slova v dalším jazyce: obligations;securing of debt;affirmation of debt
Abstrakt: Práce je zaměřena na právní úpravu zajištění a utvrzení dluhů. Dotýká se historie závazkových práv, závazkových vztahů s mezinárodním prvkem, komparace s právním řádem Slovenska a převážná část je věnována jednotlivým institutům zajištění a utvrzení dluhů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on Legislation of the securing and affirmation of debt. It touches on the history of obligations, legislation with an international element, a comparison of Czech and Slovak legislation and the overwhelming part is devoted to all the possibilities of securing and affirmation of debt.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_FINAL.pdfPlný text práce800,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Cibulkova.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Cibulkova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Cibulkova.pdfPrůběh obhajoby práce276,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.