Název: Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Další názvy: Enforcement of industrial property rights
Autoři: Havala, Josef
Vedoucí práce/školitel: Hák, Jan
Oponent: Žikovská, Petra
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18121
Klíčová slova: průmyslová práva;ochrana průmyslových práv;vymáhání průmyslových práv;předběžné opatření;judikatura nejvyššího soudu
Klíčová slova v dalším jazyce: industrial property rights;protection of industrial property rights;enforcement of industrial property rights;case law of supreme court of czech republic
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, které se snaží uvést čtenáře do problematiky průmyslových práv a jejich vymáhání. Úvodní kapitola vymezuje důležité pojmy. Druhá kapitola analyzuje jednotlivá průmyslová práva. Ve třetí kapitole se seznámíme s prostředky ochrany při vymáhání práv v právním řádu ČR. Čtvrtá kapitola pojednává o úpravě průmyslových práv v EU. V závěru se nachází rozbor judikatury vztahující se k průmyslovým právům.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is divided into five chapters, which attempts to bring readers to the subject of industrial property rights and their enforcement. The introductory chapter defines important terms. The second chapter analyzes individual industrial property rights. The third chapter describes methods of protection law enforcement in the legal system of the Czech Republic. The fourth chapter deals with the legislative of industrial property rights in the EU. At the end there is an analysis of the case law relating to industrial property rights.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Josef Havala FPR ZCU.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Havala.pdfPosudek vedoucího práce995,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Havala.pdfPosudek oponenta práce629,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Havala.pdfPrůběh obhajoby práce283,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.