Title: Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Other Titles: Enforcement of industrial property rights
Authors: Havala, Josef
Advisor: Hák, Jan
Referee: Žikovská, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18121
Keywords: průmyslová práva;ochrana průmyslových práv;vymáhání průmyslových práv;předběžné opatření;judikatura nejvyššího soudu
Keywords in different language: industrial property rights;protection of industrial property rights;enforcement of industrial property rights;case law of supreme court of czech republic
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, které se snaží uvést čtenáře do problematiky průmyslových práv a jejich vymáhání. Úvodní kapitola vymezuje důležité pojmy. Druhá kapitola analyzuje jednotlivá průmyslová práva. Ve třetí kapitole se seznámíme s prostředky ochrany při vymáhání práv v právním řádu ČR. Čtvrtá kapitola pojednává o úpravě průmyslových práv v EU. V závěru se nachází rozbor judikatury vztahující se k průmyslovým právům.
Abstract in different language: The master thesis is divided into five chapters, which attempts to bring readers to the subject of industrial property rights and their enforcement. The introductory chapter defines important terms. The second chapter analyzes individual industrial property rights. The third chapter describes methods of protection law enforcement in the legal system of the Czech Republic. The fourth chapter deals with the legislative of industrial property rights in the EU. At the end there is an analysis of the case law relating to industrial property rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Josef Havala FPR ZCU.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Havala.pdfPosudek vedoucího práce995,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Havala.pdfPosudek oponenta práce629,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Havala.pdfPrůběh obhajoby práce283,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.