Název: Náklady řízení podle o.s.ř. i zákona o zvláštních řízeních soudních
Další názvy: Legal costs according to civil judicial codification as well as special proceedings law
Autoři: Čuda, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Ungr, Miloslav
Oponent: Kalný, Miroslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18125
Klíčová slova: právo;občanské soudní řízení;sporné řízení;nesporné řízení;soukromé právo;soudnictví;náhrada nákladů řízení;placení nákladů řízení;náklady;bagatelní spory
Klíčová slova v dalším jazyce: law;civil proceedings;contentious proceedings;noncontentious proceedings;private law;judiciary;costs;compensation of legal costs;payment of legal costs;costs;petty disputes
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá pojmem a druhy nákladů řízení a vymezuje placení a náhradu nákladů řízení podle občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních. V práci je možné se dozvědět způsoby, jak soudy rozhodují o náhradě nákladů řízení v různých procesních situacích. Obsahem je taktéž shrnutí přístupu k bagatelním sporům s ohledem na náhradu nákladů řízení. Práce pojednává o právní úpravě k roku 2015.
Abstrakt v dalším jazyce: The Thesis focuses on legal costs of Czech civil proceedings based on civil judicial codification as well as special proceedings law. It contents methods of how courts decide about legal costs according to different procedural situations. It also contents issues of trivial disputes and legal costs. It´s update is year 2015.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPCUDA (3).pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Cuda.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Cuda.pdfPosudek oponenta práce916,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Cuda.pdfPrůběh obhajoby práce264,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.