Title: Základní procesní principy výkonu rozhodnutí a soudní exekuce
Other Titles: Basic procedural principles of judicial enforcement of the decision and judicial distrainment
Authors: Koutenský, Otakar
Advisor: Wolfová, Jitka
Referee: Hromada, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18129
Keywords: výkon rozhodnutí;soudní exekuce;procesní principy
Keywords in different language: enforcement of decision;judicial distraint;procedural principles
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou základních procesních principů uplatňovaných při výkonu rozhodnutí a soudní exekuci. Jako základní procesní principy jsou definovány především zásady vycházející z práva na spravedlivý proces a odvětvové principy občanského práva procesního. Cílem práce je aplikace a následné srovnání procesních principů využívaných při výkonu rozhodnutí a soudní exekuci.
Abstract in different language: This thesis deals with basic procedural principles applied to enforcement of the decision and judicial distrainment. Basic procedural principles are defined primarily as principles of the right to a fair trial and sectoral principles of a civil procedural law. The aim of this thesis is the application and comparison of procedural principles asserted in enforcement of the decision and judicial distrainment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakladni procesni principy vykonu rozhodnuti a soudni exekuce.pdfPlný text práce538,28 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Koutensky.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Koutensky.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Koutensky.pdfPrůběh obhajoby práce305,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.