Název: Základní procesní principy výkonu rozhodnutí a soudní exekuce
Další názvy: Basic procedural principles of judicial enforcement of the decision and judicial distrainment
Autoři: Koutenský, Otakar
Vedoucí práce/školitel: Wolfová, Jitka
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18129
Klíčová slova: výkon rozhodnutí;soudní exekuce;procesní principy
Klíčová slova v dalším jazyce: enforcement of decision;judicial distraint;procedural principles
Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou základních procesních principů uplatňovaných při výkonu rozhodnutí a soudní exekuci. Jako základní procesní principy jsou definovány především zásady vycházející z práva na spravedlivý proces a odvětvové principy občanského práva procesního. Cílem práce je aplikace a následné srovnání procesních principů využívaných při výkonu rozhodnutí a soudní exekuci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with basic procedural principles applied to enforcement of the decision and judicial distrainment. Basic procedural principles are defined primarily as principles of the right to a fair trial and sectoral principles of a civil procedural law. The aim of this thesis is the application and comparison of procedural principles asserted in enforcement of the decision and judicial distrainment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zakladni procesni principy vykonu rozhodnuti a soudni exekuce.pdfPlný text práce538,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Koutensky.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Koutensky.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Koutensky.pdfPrůběh obhajoby práce305,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.