Title: Všeobecná zdravotní pojišťovna a její postavení v systému zdravotního pojištění
Other Titles: General Health Insurance Fund in the Czech health insurance system
Authors: Sirový, Jakub
Advisor: Vacík, Antonín
Referee: Lindová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18139
Keywords: veřejné zdravotní pojištění;zdravotní služby;zdravotní péče;poskytovatel;zdravotní pojišťovna;všeobecná zdravotní pojišťovna;pojištěnec;plátce pojistného;pojistné na zdravotní pojištění;zdravotnické zařízení;regulační poplatky;Slovensko
Keywords in different language: public health insurance;health services;health care;health care providers;health insurance fund;general health insurance fund;regulatory fees;Slovakia
Abstract: Cílem této diplomové práce je popsat systém zdravotního pojištění v České republice se zaměřením na úlohu Všeobecné zdravotní pojišťovny. V práci je popsána historie, základní charakteristika systému zdravotního pojištění a Všeobecné zdravotní pojišťovny, systém zdravotního pojištění na Slovensku, problémy a návrhy řešení.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe the health insurance system in the Czech Republic, focusing on the role of the General Health Insurance Fund. The thesis describes the history, the basic characteristics of the system of health insurance and General Health Insurance Fund, health insurance system in the Slovak Republic, problems and suggestions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sirovy.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sirovy-1.pdfPosudek vedoucího práce683,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sirovy-2.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sirovy Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce417,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.