Title: Finančně-právní gramotnost občanů v České republice
Other Titles: Financial-law literacy of citizens in Czech republic
Authors: Schuster, Petr
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18317
Keywords: finanční gramotnost;právní gramotnost;peníze;banky;pojištění;úvěr;investování;spoření;osobní rozpočty
Keywords in different language: financial literacy;law literacy;money;banks;insurance;loan;investments;savings
Abstract: Bakalářská práce Finančně-právní gramotnost občanů v České republice shrnuje základní oblasti finanční problematiky. Úvodní část vysvětluje proč je finanční gramotnost pro úspěšný život v dnešní společnosti tak důležitá. V hlavní části práce čtenáře seznamuje se všemi základními prvky finančního světa, se kterými se může setkat běžný člověk. Práce popisuje druhy a funkce peněz, zahraniční měny, finanční trh, bankovní systém, platební styk, finanční produkty, platy a mzdy, osobní a rodinný rozpočet a základy právního řádu České republiky. Důraz je kladen na bankovní, pojišťovací a investiční produkty. U každého produktu je krátké doporučení, jak s ním zacházet, aby se čtenář mohl inspirovat a vybrat ten nejvhodnější podle svých potřeb. Na konci práce jsou zpracovány výsledky průzkumu finanční gramotnosti občanů v České republice. Dílčím cílem práce bylo zjistit, jak se ve finanční sféře orientují dotázané osoby. Výsledky průzkumu byly velmi dobré. Správnou odpověď vždy zvolila nadpoloviční většina dotázaných.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with financial and legal literacy of citizens in the Czech Republic and summarizes the basic issues of finance. The introductory part explains why financial literacy is today so important for a successful life in society. The main part introduces the reader to all the essential elements of the financial world encountered by everyday person. The thesis also describes the types and functions of money, foreign exchange, financial market, banking system, payments, financial products, salaries and wages, personal and family budget and foundations of the rule of law in the Czech Republic. There is an emphasis placed on the banking, insurance and investment products. For each product follows a short recommendation on how to treat it, so that the reader can be inspired and then choose the most appropriate product according to his needs. At the end of the thesis, the results of a survey of financial literacy of citizens in the Czech Republic are presented. One of the objectives was to determine how interviewers orient in the financial sector. The survey results turned out very well. The absolute majority of the respondents chose the correct answer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petr Schuster - Financne-pravni gramotnost obcanu v Ceske republice.pdfPlný text práce449,72 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Schuster ved.pdfPosudek vedoucího práce103,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Schuster op..pdfPosudek oponenta práce114,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-prot. Schuster.pdfPrůběh obhajoby práce112,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.