Title: Finanční ústava
Other Titles: Financial constitution
Authors: Maule, Petr
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18320
Keywords: rozpočtová odpovědnost;deficit;fiskální kompakt;ústavní pořádek;státní rozpočet;finanční ústava;konvergenční kritéria;hdp;fiskální politika;vyrovnaný rozpočet
Keywords in different language: budget responsibility;deficit;fiscal compact;constitutional order;state budget;financial constitution;convergence criteria;gdp;fiscal policy;balanced budget
Abstract: Práce se věnuje problematice finanční ústavy z právního pohledu. Definuje rozpočtové deficity a pohledy na ně různými ekonomickými školami. Rozebráno je postavení ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti v právním systému ČR. Pozornost je věnována jednotlivým návrhům finanční ústavy. Závěrem je rozebrán fiskální kompakt a komparace se Slovenskem a Maďarskem.
Abstract in different language: The thesis focuses on the financial constitution problematics from the point of view of the law. It defines the budget deficit according to the particular understandings of the phenomenon by the different economic schools. The thesis discusses the role of the constitutional law on fiscal responsibility and its position in the legal system of the Czech Republic. The attention is paid to the individual proposals of the financial institution too. In conclusion, it proceeds to analyse the fiscal compact with the subsequent comparison to the situation in the Slovakia and Hungary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text DP_Maule.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Maule ved..pdfPosudek vedoucího práce128,21 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Maule op..pdfPosudek oponenta práce94,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Maule prot..pdfPrůběh obhajoby práce102,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.