Title: Harmonizace platebního styku v Evropské unii - projekt SEPA
Other Titles: The harmonization of payment systems in the European Union - the SEPA
Authors: Kristenová, Nela
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18325
Keywords: sepa;evropská unie;platební styk;harmonizace
Keywords in different language: sepa;european union;harmonization;payment
Abstract: Hlavním cílem předkládaného textu je tedy komplexně informovat o projektu SEPA od jeho počátku až do současnosti i s přihlédnutím k plánovanému budoucímu vývoji a se zvláštním důrazem na právní úpravu, která celý projekt provází. V souvislosti se zavedením eura a jeho postupným rozšiřováním se v rámci Evropské Unie nutně objevila snaha o co nejefektivnější používání jednotné měny mezi různými státy EU. Jednodušší platební styk mezi státy EU je ostatně jedním z důvodů, proč byla jednotná měna zavedena, a je významným faktorem při posilování ekonomické pozice zemí eurozóny.
Abstract in different language: The main aim of the thesis is comprehensively informed about the SEPA project from its beginning to the present with regard to the planned future development, with special emphasis on legislation that accompanies the entire project. In connection with the introduction of the euro and its gradual expansion within the European Union appeared necessarily endeavor to ensure the most effective use of the single currency between different EU countries. Easier payments between EU countries is also one of the reasons why the single currency was introduced, and is an important factor in strengthening the economic position of the euro area countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kristenova.pdfPlný text práce427,29 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kristenova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce112,44 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kristenova op..pdfPosudek oponenta práce158,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kristenova protokol.pdfPrůběh obhajoby práce133,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.