Title: Postavení členských států v rámci hospodářské a měnové unie
Other Titles: Status of the member states in the economic and monetary union
Authors: Novotný, Jiří
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18326
Keywords: Evropská unie;Lisabonská smlouva;konvergenční kritéria;mezinárodní právo;právo;smlouva o Evropské unii;smlouva o fungování Evropské unie
Keywords in different language: European union;Lisbon treaty;convergence criteria;international law;law;treaty on European union;treaty on functioning of European union
Abstract: Předkládanou diplomovou prací odpovídám na otázku, zda je v rámci vzájemné spolupráce evropských států v Evropské unii zachováno rovné postavení suverénních států - členu Unie při jejich účasti v hospodářské a měnové unii. Provedeným výzkumem jsem si současně stanovil cíl objasnit změny, které do spolupráce v hospodářské a měnové unii přinesl vstup Lisabonské smlouvy v platnost a odpovědět na otázku, zda Lisabonská smlouva právní úpravou hospodářské a měnové politiky přinesla odlišné postavení členských států v rámci mezinárodní organizace Evropská unie.
Abstract in different language: I use the submitted diploma thesis to answer the question of whether the equal status of sovereign states Union members is maintained within the terms of mutual cooperation between the European countries of the European Union during their participation in the Economic and Monetary Union. On undertaking this research I also set myself the goal of: clarifying the changes in cooperation within the Economic and Monetary Union brought about by the Treaty of Lisbon coming into force and to answer the question of whether regulation of economic and monetary policy by the Treaty of Lisbon resulted in the different status of member states within the terms of the international European Union organisation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOVOTNY_R10M0138P_DIPLOMOVA PRACE_2015.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novotny ved..pdfPosudek vedoucího práce118,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Novotny op..pdfPosudek oponenta práce170,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novotny prot..pdfPrůběh obhajoby práce128,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.