Title: Právní aspekty trhu s humánními léčivy v kontextu práva České republiky a Evropské unie
Other Titles: The legal aspects of human pharmaceuticals market in the context of the Czech Republic and European Union legislation
Authors: Šmíd, Jindřich
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18329
Keywords: trh s humánními léčivy;legislativa Evropské unie;legislativa České republiky;právní aspekty
Keywords in different language: human pharmacuticals market;European union legislation;Czech republic legislation;legal aspects
Abstract: Práce je rozdělena do několika částí pokrývající právní řád České republiky, EU s přihlédnutím k platným trendům mezinárodního práva. Farmaceutický trh v ČR je výrazně ovlivněn vnitřním trhem EU a zásahy jednotlivých orgánů EU. Práce se zabývá vztahy mezi jednotlivými činiteli trhu s humánními léčivy. Ústředním bodem zkoumání je samotný trh s léčivy tak, jak je ovlivněn určeným legislativním rámcem. Legislativa pak určuje legální jednání jednotlivých zainteresovaných subjektů.
Abstract in different language: The dissertation is divided into several parts spreading throughout law of Czech Republic and the European union with valid trends of international law being considered. Both internal market of the EU and the principles of individual authorities of the EU significantly influence pharmaceutical market in the Czech Republic. The dissertation deals with the relationships among individual factors of the market with human medicaments. The focal point of the investigation is the very pharmaceutical market as delineated by law. Legislation then states legal actions of individual interested subjects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jindrich_Smid_.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-smid ved..pdfPosudek vedoucího práce123,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Smid op..pdfPosudek oponenta práce133,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-smid prot..pdfPrůběh obhajoby práce127,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.