Title: Inovativní přístupy k marketingu v neziskové sféře
Other Titles: Innovative approaches to marketing in non-profit sector
Authors: Potůčková, Tereza
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18377
Keywords: marketing;neziskový sektor;nadace Naše dítě;kampaň
Keywords in different language: marketing;non-profit sector;Our child foundation;campaign
Abstract: Bakalářská práce "Inovativní přístupy k marketingu v neziskové sféře" pojednává o tom, že se můžeme věnovat marketingu i v neziskové sféře. Dále se práce zaměřuje na Nadaci Naše dítě a její projekty. Práce je zaměřena na projekty věnující se kampaním na ochranu dětí před fyzickým a psychickým týráním. Je zde i navržena kampaň, která má stejné zaměření. Kampaň nese název "BRAŇ SE," a to proti týrání a zneužívání. Cílem práce je upozornit na závažnost problému v oblasti týraných a zneužívaných dětí. V první části práce jsou charakterizovány základní teoretické poznatky, druhá část práce je zaměřena přímo na Nadaci Naše dítě a na návrh Kampaně.
Abstract in different language: Purpose of this work named " Innovative approaches to marketing in non-profit sector" deals with the problem of marketing approach in the non-profitable area of the interest. This work also deals with the campaign "Our Child" and its projects. The thesis is focused on the project, which deals with the problem of protection the children against the physical and psychical maltreatment. One of possible campaign with similar topic was proposed here. The name of this campaign is "DEFEND YOURSELF" against the maltreatment and abusing. The goal of this thesis is to inform and to warn about the relevance of this problem in case of maltreatment and abused children. This work formulates the elementary theoretical knowledge in the first part. Second part is focused directly on the foundation "OUR CHILD" and on the proposing of the campaign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-potuckova.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Potuckova T. - V.PDFPosudek vedoucího práce668,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Potuckova T. - O.PDFPosudek oponenta práce615,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Potuckova T. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce226,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.