Title: Interaktivní marketing jako nástroj řízení vztahů se zákazníky v bankovnictví
Other Titles: Interactive marketing as a tool of customer rerlationship management in banking
Authors: Hryb, Volha
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18386
Keywords: interaktivní marketing;interaktivita;digitální technologie;sociální média;e-crm;zákazník;databáze;informační systém;internet;přímý marketing;bankovní služba;bankovní produkt;bankovní marketing;distribuční kanály;internetové bankovnictví;komunikace;ochrana osobních údajů.
Keywords in different language: interactive marketing;interactivity;digital technologies;social media;e-crm;customer;database;information system;internet;direct marketing;banking services;banking product;banking marketing;distribution channels;internet banking;communication;protection of personal data.
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou interaktivního marketingu v bankovnictví. Práce popisuje, jak digitální technologie ovlivňují rozvoj interaktivního marketingu. Budou charakterizované zvláštnosti interaktivního marketingu v bankovním oboru: od jejích základních specifikací k současným trendům. Tato práce je zaměřena na analýzu české legislativy v oblasti ochrany osobních zákaznických údajů a bezpečnosti dat. Praktická část uvádí kvalitativní analýzu a hodnocení stavu interaktivního marketingu u vybraných bank. Cílem práce je vypracovat praktické návrhy na uplatnění interaktivního marketingu v českých bankách a doporučit vhodné nástroje efektivního řízení vtahů se zákazníky.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with interactive marketing banking problems. It is described, how digital technology influenced interactive marketing development, the particularities of interactive marketing in banking field are characterised: from its specific to modern trends, there is also a focus in written paper on czech legislation in personal data protection and customer security field. The practical part presents a qualitative data analysis and evaluation of interactive marketing in selected banks. The aim is to suggest improvements for the banks in the field of interactive marketing and recommendation of proper tools for effective customer relationship management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VHryb_Diplomova prace.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hryb_V.pdfPosudek vedoucího práce701,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hryb_O.pdfPosudek oponenta práce881,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hryb_P.pdfPrůběh obhajoby práce218,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.