Title: Trendy marketingu na sociálních sítích a komparace se situací v ČR
Other Titles: Social media marketing trends and comparison with situation in the Czech Republic
Authors: Kuželíková, Markéta
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18390
Keywords: marketing;sociální síť;sociální média;facebook;expertní šetření;trendy
Keywords in different language: marketing;social network;social media;facebook;expert survey;trends
Abstract: Diplomová práce se zabývá zhodnocením názorů českých a zahraničních expertů na budoucí vývoj marketingu na sociálních sítích. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky marketingu na internetu a sociálních sítích. V empirické části jsou obsahovou analýzou textu identifikovány očekávané trendy v marketingu na sociálních sítích dle názorů zahraničních expertů. Následně jsou uvedeny výsledky anketního šetření zaměřeného na identifikování významných trendů z hlediska českých odborníků. Výstupy z výzkumu jsou v závěru práce komparovány s názory zahraničních odborníků a na základě porovnání jsou vytvořena doporučení pro marketéry.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the evaluation of the Czech and foreign experts' views of the future of social media marketing trends. The theoretical part comprises the introduction to the problems of the Internet marketing and social media marketing. The empirical part includes the identification of the expected trends in social media marketing by means of the content analysis of foreign experts' views. These are followed by the findings from the survey providing selected Czech experts' points of views of the identical subject. All of these findings are subsequently compared and the thesis is concluded by the recommendations for marketers based on this comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marketa Kuzelikova.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kuzelikova_V.pdfPosudek vedoucího práce685,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-kuzelikova_o.pdfPosudek oponenta práce661,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kuzelikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce203,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.