Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDubec, Michal
dc.contributor.authorHausnerová, Eva
dc.date.accepted2015-05-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:41Z-
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:41Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-06-24
dc.identifier57107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18394
dc.description.abstractV této bakalářské se zabývám problematikou, jak studenti vnímají nastavená pravidla na pracoviště odborného výcviku. V teoretické části se soustředím na základní pojmy patřící do této problematiky. V praktické části jsem zvolila kvantitativní formu výzkumu pomocí dotazníků. Dotazníky zjišťují, jak žáci vnímají nastavená pravidla a jejich smysl.cs
dc.format39 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodborný výcvikcs
dc.subjectpravidlacs
dc.subjectškolní řádcs
dc.subjectproblémy s pravidlycs
dc.subjectřešení problémůcs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectnekázeňcs
dc.titleJak studenti oboru kadeřnictví vnímají pravidla chování ve třídě, ve škole a ve svém životěcs
dc.title.alternativeHow students perceive the rules of the behavior in the classroom, in the school and in their lifeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this issue, I am interest how students perceive set rules on workplace training. In the theoretical part I focus on the basic concepts of belonging to this issue. In the practical part, I chose the form of a quantitative research using questionnaires. Questionnaires determine how students perceive the set rules and their meaning.en
dc.subject.translatedprofessional trainingen
dc.subject.translatedrulesen
dc.subject.translatedschool rulesen
dc.subject.translatedproblems with the rulesen
dc.subject.translatedsolving problemsen
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedinsubordinationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Eva Hausnerova.pdfPlný text práce521,68 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hausnerova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hausnerova OP.pdfPosudek oponenta práce48,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hausnerova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.