Title: Využití hry v roli při práci s dětmi v MŠ Žlutice
Other Titles: Utilization of games in role in work with children in kindergarten Zlutice
Authors: Lorencová, Veronika
Advisor: Gažáková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18396
Keywords: dramatická výchova;hra v roli;mateřská škola;simulace;alterace;charakterizace
Keywords in different language: drama education;play in a role;kindergarten;simulation;alteration;characterization
Abstract: Tato bakalářská práce zpracovává téma využití hry v roli při práci s dětmi v mateřské škole. Teoretická část se zabývá pojmem dramatická výchova.Jsou zde rozepsané její cíle, metody a techniky. Dále je zde popsáno význam, funkce a cíle mateřské školy. V praktické části je představen integrovaný blok na téma pohádky ,,O Koblížkovi", v jehož rámci je pozorováno využití hry v roli královské metody dramatické výchovy.
Abstract in different language: This thesis deals with the use of games in work with childrens in kindergarten Zlutice. In the theoretical part I focused on the concept of drama education, I expanded upon its objectives, methods and techniques. Furthermore, I also described the importance of the objective function in the kindergarten. In the practical part I have created an integrated block on fairy tale ,,Koblížek" which I expanded in nine activities in which I explore the use of games in role
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka Lorencova V..pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lorencova VP.pdfPosudek vedoucího práce27,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Lorencova OP.pdfPosudek oponenta práce35,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lorencova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.