Title: Možnosti spolupráce mateřské školy s rodinou
Other Titles: Possibilities of cooperation kindergarten with family
Authors: Burešová, Iveta
Advisor: Podpera, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18403
Keywords: rodina;předškolní dítě;mateřská škola;spolupráce
Keywords in different language: family;preschoolchild;kindergarten;cooperation
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na rodinu a mateřskou školu, které se spolupodílejí na výchově a vzdělávání předškolních dětí. Hledá možnosti jejich spolupráce v odborné literatuře a alternativních mateřských školách. Praktická část popisuje spolupráci mateřské školy a rodiny v konkrétní třídě mateřské školy, analyzuje ji a hodnotí pomocí údajů získaných z dotazníků vyplněných rodiči a učitelkami mateřské školy. Odhaluje nedostatky, problémy, nedorozumění a promýšlí možnosti ke zkvalitnění a prohloubení další spolupráce.
Abstract in different language: Theaimofthis thesis is to examine families and day-care centers (kindergartens) which participates in educating of preschool children. It tries to find ways of cooperation in a specialized publication and alternative day-care centers. Practical part of this thesis then analyzes and evaluates cooperation of a concrete day-care center and a family through running polls for parents and day-care center teachers. It describes, in a very detailed way, the cooperation between a day-care center and a family in a concrete class. It reveals failings, issues and misunderstandings a suggests way to improve the quality and strengthen the cooperation between a day-care center and a family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BURESOVA - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Buresova VP.pdfPosudek vedoucího práce34,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Buresova OP.pdfPosudek oponenta práce39,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Buresova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.