Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSoukupová, Pavla
dc.contributor.authorVolfová Naxerová, Olga
dc.date.accepted2015-05-19
dc.date.accessioned2016-03-15T08:46:02Z-
dc.date.available2013-12-06cs
dc.date.available2016-03-15T08:46:02Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-09
dc.identifier60430
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18428
dc.description.abstractDiplomová práce mapuje oblast pedagogické diagnostiky v oblasti středního školství. V teoretické části jsou vymezeny charakteristické rysy profese učitele a profesní kompetence učitelů se zaměřením na kompetenci diagnostickou. Dále je vymezen legislativní rámec poradenských služeb v oblasti školství. Stěžejním obsahem teoretické části je popis dílčích oblastí pedagogické diagnostiky s uvedením konkrétních diagnostických technik a praktických doporučení, jak je možné výsledky integrovat do pedagogického procesu. Praktická část obsahuje výzkumnou sondu do pedagogické praxe vybraných středních škol v Plzeňském kraji, v rámci které byl zmapován obsah pedagogické diagnostiky na vybraných školách a zkoumány postoje učitelů i možnosti vedení škol v této oblasti.cs
dc.format147 s. (207 457 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60430-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprofese učitelecs
dc.subjectkompetence učitelecs
dc.subjectdiagnostická kompetence učitelecs
dc.subjectpedagogická diagnostikacs
dc.subjectporadenské služby ve školstvícs
dc.titleKompetence učitele SŠ v Plzeňském kraji se zaměřením na diagnostickou kompetencics
dc.title.alternativeCompetences of High School Teacher of Pilsen Region Focusing on Diagnostic Competenceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedSubmitted diploma thesis surveys the area of educational diagnostics in the area of secondary education. The theoretical part defines the characteristics of the teaching profession and the professional competences of teachers focusing on diagnostic competence. It is also defined legislative framework of advisory services in the field of education. The main content of the theoretical part is the description of the sub-areas of educational diagnostics, indicating specific diagnostic techniques and practical recommendations on how the results can be integrated into the educational process. The practical part contains a research into the teaching practice in selected secondary schools in the Pilsen region, within which content of educational diagnostics was mapped and the attitudes of teachers and school management possibilities were explored.en
dc.subject.translatedteaching professionen
dc.subject.translatedteacher competenciesen
dc.subject.translateddiagnostic competnece of teachersen
dc.subject.translatededucational diagnosticsen
dc.subject.translatedadvisory services in educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Olga Volfova Naxerova.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Volfova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Volfova OP.pdfPosudek oponenta práce59,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Volfova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.