Title: Využití autentických textů při výuce FLE
Other Titles: The use of authentic materials in teaching FLE
Authors: Černá, Kateřina
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Horová, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18436
Keywords: autentické texty;fle;vyučování;vyučující;student;žák;cvičení;typy textů;typy četby;lingvistická analýza
Keywords in different language: authentic texts;fle;teaching;teacher;student;pupil;exercise;types of texts;types of reading;linguistic analysis
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o tom, jakými způsoby lze využít autentické texty při výuce francouzštiny jako cizího jazyka. Jejím cílem je dokázat, že tyto texty mají své místo ve výuce, a ukázat, jakým způsobem je může vyučující využít. Práce zároveň poukazuje na to, že autentické texty mohou výuku obohatit, zpestřit a motivovat studenta k hlubšímu studiu jazyka.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with usage of authentic texts in teaching of FLE. The main objectif is to prove that this type of texts is important and to present the various methods of work with authentic texts. The thesis also points out that authentic texts can enrich the lessons, make them more interesting and motivate students to learn the language more intensively.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_Cerna.pdfPlný text práce5,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciPosudek vedoucího práce1,03 MBUnknownView/Open
oponent-Cerna_oponent_DP.PDFPosudek oponenta práce576,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerna_obhajoba_DP.PDFPrůběh obhajoby práce474,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.