Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvětlík, Pavel
dc.contributor.authorPoláček, David
dc.contributor.refereeHruška, Karel
dc.date.accepted2015-06-22
dc.date.accessioned2016-03-15T08:48:44Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:48:44Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-08
dc.identifier62752
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18715
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce popisuje speciální druhy elektrických strojů. U každého stroje jsou stručně popsána konstrukční provedení, princip činnosti, výhody, nevýhody a praktické využití. Zvláštní pozornost je kladena na tokem přepínaný motor s permanentními magnety (FSPM). Tato část práce obsahuje simulaci magnetického obvodu FSPM stroje pomocí metody konečných prvků v programu Agros2D. V závěru práce jsou stroje vzájemně porovnány.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62752-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstejnosměrný bezkartáčový motorcs
dc.subjectsynchronní motorcs
dc.subjectreluktanční motorcs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectlineární motorcs
dc.subjectultrazvukový motorcs
dc.subjectpermanentní magnetycs
dc.subjectflux switching permanent magnetcs
dc.subjectfspmcs
dc.titleVyužití speciálních druhů elektrických strojůcs
dc.title.alternativeThe use of special types of electrical machinesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present thesis describes specific types of electric machines. For each machine are briefly described construction, principle of operation, advantages, disadvantages and practical use. Special attention is paid to the flow of switchable permanent magnet motor (FSPM). This part includes a simulation of the magnetic circuit FSPM machine using the finite element method in program Agros2D. In conclusion, the machines are compared with each other.en
dc.subject.translatedbrushless dc motoren
dc.subject.translatedsynchronous motoren
dc.subject.translatedreluctance motoren
dc.subject.translatedstepper motoren
dc.subject.translatedlinear motoren
dc.subject.translatedultrasonic motoren
dc.subject.translatedpermanent magnetsen
dc.subject.translatedflux switching permanent magneten
dc.subject.translatedfspmen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP__David_Polacek.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062752_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce186,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.