Title: Využití speciálních druhů elektrických strojů
Other Titles: The use of special types of electrical machines
Authors: Poláček, David
Advisor: Světlík, Pavel
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18715
Keywords: stejnosměrný bezkartáčový motor;synchronní motor;reluktanční motor;krokový motor;lineární motor;ultrazvukový motor;permanentní magnety;flux switching permanent magnet;fspm
Keywords in different language: brushless dc motor;synchronous motor;reluctance motor;stepper motor;linear motor;ultrasonic motor;permanent magnets;flux switching permanent magnet;fspm
Abstract: Předkládaná bakalářská práce popisuje speciální druhy elektrických strojů. U každého stroje jsou stručně popsána konstrukční provedení, princip činnosti, výhody, nevýhody a praktické využití. Zvláštní pozornost je kladena na tokem přepínaný motor s permanentními magnety (FSPM). Tato část práce obsahuje simulaci magnetického obvodu FSPM stroje pomocí metody konečných prvků v programu Agros2D. V závěru práce jsou stroje vzájemně porovnány.
Abstract in different language: The present thesis describes specific types of electric machines. For each machine are briefly described construction, principle of operation, advantages, disadvantages and practical use. Special attention is paid to the flow of switchable permanent magnet motor (FSPM). This part includes a simulation of the magnetic circuit FSPM machine using the finite element method in program Agros2D. In conclusion, the machines are compared with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP__David_Polacek.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062752_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce186,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.