Title: Využití simulačního programu ANSYS pro analýzu magnetického pole palivové pumpy
Other Titles: The usage of simulation software ANSYS for analysis of magnetic field of fuel pump
Authors: Lukáš, Radek
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18727
Keywords: magnetická indukce;magnetický indukční tok;ANSYS;DC motor s permanentními magnety;DC motor;matematický model magnetického pole DC motoru;matematický model teplotního pole DC motoru;palivová pumpa
Keywords in different language: magnetic induction;magnetic flux;ANSYS;DC motor;DC motor with permanent magnets;mathematical model;magnetic field;thermal field;fuel pump
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na tvorbu modelu magnetického a teplotního pole stejnosměrného motoru. Jedná se o stejnosměrný motor s permanentními magnety, který je požíván pro palivové pumpy. Příliš tenká tloušťka statorového jha má za následek přesycení magnetického obvodu. Dále zde byl vytvořen matematický model magnetického a teplotního pole. V praktické části je popsán postup tvorby modelu v simulačním programu ANSYS. Výstupní data ze simulace jsou dále použita pro optimalizaci magnetického obvodu DC motoru
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on creating model of magnetic and thermal field DC motor. This DC motor with permanent magnets is used for fuel pump. Width of stator causes oversaturation of magnetic circuit. Next was derived mathematical model of magnetic and thermal field. In practical part was described creating model in simulation software ANSYS. Output data are used for optimization of magnetic circuits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Lukas_Radek.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058718_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058718_oponent.pdfPosudek oponenta práce469,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058718_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.