Title: Koncept trakčního motoru pro MHD - modulární řešení
Other Titles: Concept of the Traction Motor for Vehicles of City Transport - a Modular Solution
Authors: Laksar, Jan
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18729
Keywords: asynchronní motor s kotvou nakrátko;trakční motor;výkonová řada;cizí ventilace;vlastní ventilace
Keywords in different language: squirrel-cage induction motor;traction motor;power series;forced ventilation;self-ventilation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je věnována návrhu trakčního asynchronního motoru s kotvou nakrátko pro trolejbus a tvorbě výkonové řady. Motor je následně porovnán s již úspěšně navrženým a ozkoušeným motorem. Výkonová řada vychází z tohoto motoru, její prvky jsou vytvořeny pomocí změny zapojení vinutí a změny obsahu statorové drážky. Bylo vybráno pět vhodných členů. Lineární řady bylo dosaženo změnou elektromagnetického využití stroje a změnou frekvence. Tato řada je tvořena stroji s cizí ventilací. U trolejbusů je možné použít motor s vlastní ventilací. Pro tu byla vytvořena další řada o stejných délkách paketu ale odlišných výkonech.
Abstract in different language: This thesis consists in design of traction squirrel cage induction motor for trolleybus and creation of power series. The motor is compared with successfully designed and tested motor. The power series is based on this motor. Its elements are created by the winding connection and slot content changing. There are chosen five suitable elements. Linear power series was achieved by changing of utilization factor and frequency. This series consists of motors with forced ventilation. It is possible to use self-ventilated motors in trolleybuses. There was made another series for this ventilation with same lengths of stator packets, but different powers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Laksar_2015.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062849_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062849_oponent.pdfPosudek oponenta práce278,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062849_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.