Title: Realizace řídicí struktury čtyřkvadrantového třífázového proudového pulzního usměrňovače
Other Titles: Realization of control of four-quadrant three-phase active current-source rectifier
Authors: Pedál, Petr
Advisor: Michalík, Jan
Referee: Molnár, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18735
Keywords: proudový pulzní usměrňovač;čtyřkvadrantová varianta;vektorová modulace;MATLAB;Simulink
Keywords in different language: current source rectifier;four-quadrant;space vector modulation;MATLAB;Simulink
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku čtyřkvadrantového třífázového proudového pulzního usměrňovače. Dále je uveden přehled nejpoužívanějších metod řízení pro tento měnič. Následuje simulace v programu Matlab a jeho prostředí Simulink, kde je prezentováno vytvořené řídící schéma spolu s výsledky ze simulace. V další části je praktická realizace na laboratorním měniči, změna řídícího schématu pro DSP a jsou zde prezentovány výsledky získané měřením.
Abstract in different language: The diploma theses presents the principles of the four-quadrant three-phase current source rectifier. It is presented the most used methods for control of this rectifier. After there is the simulation in program Matlab and his enviroment Simulink, where is presented created control diagram with the results of the simulation. Next part is focused on the practical realization with laboratory rectifier, the change of control diagram for use in DSP and presentation of the measured results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Pedal.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062857_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062857_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062857_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.