Title: Vliv velikosti napětí na vlastnosti synchronního stroje
Other Titles: The Impact of Voltage Magnitude on Properties of a Synchronous Machine
Authors: Veg, Lukáš
Advisor: Červený, Josef
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18737
Keywords: vliv sdruženého napětí;synchronní generátor;synchronní stroje s vyniklými póly;elektromagnetický návrh;problematika návrhu točivých strojů;přirozené napětí stroje
Keywords in different language: effect of phase voltage;synchronous generator;synchronous machines with salient poles;electromagnetic design;design issues for rotating machinery;natural voltage of machines
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá vlivem napětí na vlastnosti synchronního generátoru. V rámci práce porovnávám dva stroje se stejným výkonem 5MVA, ale rozdílným sdruženým napětím. V závěru je provedeno vyhodnocení a doporučení jak se řídit při volbě toho napětí.
Abstract in different language: The present diploma thesis deals with the influence of voltage on the properties of synchronous generator. In this thesis, I compare two machines with the same performance 5MVA but different voltages. In conclusion, there is an evaluation and recommendations on how to proceed when the voltage is being selected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv_velikosti_napeti_na_vlastnosti_syn_stroje_DP_LUKAS_VEG_2015.pdfPlný text práce6,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062861_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062861_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,74 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062861_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.