Název: Energetické využívání bioplynu v BPS ve vybrané lokalitě
Další názvy: Biogas energy utilization in biogas plant in selected area
Autoři: Charvát, Jan
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18741
Klíčová slova: bioplynová stanice;bioplyn;kogeneface;fermentor;kogenerační jednotka
Klíčová slova v dalším jazyce: biogas plants;biogas;cogeneration;digester;cogeneration unit
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je podat výklad o funkci a principu technologií v bioplynové stanici Kralovice. Jsou zde popsány procesy nepostradatelné pro výrobu bioplynu, principy kogenerace, nakládání se získanou energií a využití digestátu. Poslední část je věnována návrhu tepelné izolace teplovodního potrubí, pro snížení tepelných ztrát.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of this bachelor thesis is to give a function and technology principle description of the biogas station in Kralovice town. The essential principles of the biogas production, cogeneration, energy handling and utilization of the digestate are described. The last part of the thesis provides with the project of the heat insulation to reduce the heat loss in the conduction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Jan_Charvat.pdfPlný text práce16,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-058747_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-058747_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajobaCharvat.pdfPrůběh obhajoby práce432,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18741

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.