Title: Energetické využívání bioplynu v BPS ve vybrané lokalitě
Other Titles: Biogas energy utilization in biogas plant in selected area
Authors: Charvát, Jan
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18741
Keywords: bioplynová stanice;bioplyn;kogeneface;fermentor;kogenerační jednotka
Keywords in different language: biogas plants;biogas;cogeneration;digester;cogeneration unit
Abstract: Cílem této bakalářské práce je podat výklad o funkci a principu technologií v bioplynové stanici Kralovice. Jsou zde popsány procesy nepostradatelné pro výrobu bioplynu, principy kogenerace, nakládání se získanou energií a využití digestátu. Poslední část je věnována návrhu tepelné izolace teplovodního potrubí, pro snížení tepelných ztrát.
Abstract in different language: The target of this bachelor thesis is to give a function and technology principle description of the biogas station in Kralovice town. The essential principles of the biogas production, cogeneration, energy handling and utilization of the digestate are described. The last part of the thesis provides with the project of the heat insulation to reduce the heat loss in the conduction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Jan_Charvat.pdfPlný text práce16,05 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058747_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058747_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaCharvat.pdfPrůběh obhajoby práce432,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.