Title: Tuhá alternativní paliva a jejich využití
Other Titles: Solid alternative fuels and its utilization
Authors: Šafaříková, Martina
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18756
Keywords: tuhá alternativní paliva;energetické využití;zařízení pro energetické využití odpadu;recyklace odpadu;mechanicko-biologická úprava
Keywords in different language: solid alternative fuels;energy;recovery devices for energy recovery;waste recycling;mechanical-biological treatment
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení využití alternativních paliv v energetice, konkrétně na tuhá alternativní paliva. Poukazuje na problematiku neobnovitelných zdrojů a nabízí jako možnou cestu tuhá alternativní paliva. Avšak také předkládá problematiku jeho výroby a dopravy ke spotřebiteli. Toto téma je velice zajímavé, protože je to další možnost, jak zpracovávat a energeticky využívat odpad. Pro předložení energetického využití paliv byla použita obsahová analýza časopisů a sběr primárních dat studováním odborných článků. Závěr práce celkově hodnotí praktické využití těchto paliv.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on addressing the use of alternative fuels in the energy sector, specifically for solid alternative fuels. It highlights the problem of non-renewable resources and offering a possible way solid alternative fuels. But also presents problems of its production and transportation to consumers. This topic is very interesting, because it's another way to handle with utilize waste and energy use it. For the submission of the energy use of fuels was used content analysis of magazines and collection of primary data by studying academic articles. Finally, the work overall assessment of the practical use of these fuels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Safarikova_Tuhaalternativnipalivaajejichvyuziti.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062899_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,74 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062899_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaSafarikova.pdfPrůběh obhajoby práce345,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.